2Uczniowie Sebastian Chwilczyński i Mikołaj Lasota zdobyli I miejsceoraz nagrodę publicznościwWojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznych, który odbył się 16.11.2017 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony  Środowiska. Celem konkursubyło promowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

Opiekunowie: SU

1