pip bannerZespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych po raz trzeci przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego głównym organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Osoby z krótkim stażem pracy znacznie częściej ulegają wypadkom, niż bardziej doświadczeni pracownicy. Jedna trzecia poszkodowanych ma staż pracy krótszy niż rok. Młode osoby podejmujące pierwszą pracę nie posiadają często podstawowej wiedzy o przepisach prawa pracy.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest: promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu przeprowadzane będą lekcje z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, postępowania w sytuacji zagrożeń. Dodatkowo uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy "Poznaj swoje prawa w pracy". W etapie szkolnym wyłoniono dwóch zwycięzców. Cezary Sapota i Ernest Kisiołek uzyskali maksymalną liczbę punktów. Przed nimi zmagania na etapie wojewódzkim.