Załącznik proszę uzupełnić do 17.06.2019r. i przekazać do Przewodniczących Komisji Przedmiotowych. Przewodniczący na tej podstawie sporządzają sprawozdanie z pracy Komisji, które będzie prezentowane podczas RP 24.06.2019r.

 

 

Pobierz