Zgodnie z harmonogramem projektu, zakończona została rekrutacja na staże. Aktualnie trwają prace polegające na weryfikacji złożonych formularzy i zgodnie z regulaminem rekrutacji utworzone zostaną listy rankingowe w poszczególnych zawodach. O miejscu na liście zdecyduje liczba punktów, które można było zdobyć za frekwencję, zachowanie, średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz opinię wychowawcy klasy. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 marca 2018r na stronie internetowej.